sociallyawkwardlarry
  • one direction: NA NA NA NA NA NA THAT'S WHAT MAKES YOU BEAUTIFUL
  • my chemical romance: NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA FROM MALL SECURITY
  • rihanna: OH NA NA WHAT'S MY NAME OH NA NA WHAT'S MY NAME
  • paul mccartney: NA NA NA NA NA NA HEY JUDE
  • gwen stefani: IF I WAS A RICH GIRL NA NA NA NA NA NA NA NA
  • blink-182: TURN THE LIGHTS OFF, CARRY ME HOME NA NA NA NA NA NA NA NA
  • pink: NA NA NA NA NA I WANNA START A FIGHT
  • batman: NA NA NA NA NA NA ME
  • sodium: Na